Hướng Dẫn

Cách cài đặt ứng dụng Android M88-IDN
Cách cài đặt ứng dụng IOS Mobile M88-IDN

Cách cài đặt ứng dụng Android M88-IDN
1. Quét mã QR từ trang M88 hoặc vào "m.m88.com" trên trình duyệt điện thoại.2. Khi hộp thông tin xuất hiện, nhấp "TẢI XUỐNG".3. Đợi đến khi tải dữ liệu hoàn thành thì nhấp "M88-IDN.apk"。
4. Hộp thông tin xuất hiện và nhấp "CÀI ĐẶT"5. Chọn "CÀI ĐẶT CHUNG" >"BẢO MẬT", nhấp vào mục "Không rõ nguồn gốc".6. Hộp thoại sau sẽ xuất hiện, nhấp "OK".
7. Nhấp "CÀI ĐẶT" khi hộp thông tin xuất hiện.8. Đến khi cài đặt hoàn tất, nhấp "MỞ". 
 
9. Đăng nhập bằng thông tin tài khoản tại M88.10. Nếu là người mới sử dụng IDN, quý khách sẽ được hỏi về Biệt danh, nhập thông tin biệt danh chưa được sử dụng bởi người khác, và nhấp "GỬI". Nếu không phải người chơi mới, bước này sẽ được bỏ qua.
11. Khi thông tin sau xuất hiện, nhập dãy 6 số để tạo mã PIN, nếu bạn đã tạo trước đó thì nhập lại mã PIN và nhấp "Xác nhận" để đăng nhập.12. Nếu bạn là người chơi mới, sau khi nhập mã PIN, hộp thông tin sẽ xuất hiện, "Thay đổi mã pin thành công", nhấp "OK", và nhấp "Xác nhận" lần nữa. Xin vui lòng ghi nhớ mã PIN cho những lần đăng nhập sau.
13. Và bắt đầu trò chơi yêu thích của bạn thôi nào ! 
 


Cách cài đặt ứng dụng IOS Mobile M88-IDN
1. Quét mã QR từ trang M88 hoặc vào "m.m88.com" trên trình duyệt điện thoại.2. Nhấp vào nút với biểu tượng Apple trên trang, khi thông tin sau xuất hiện, nhấp "Cài đặt".3. Bạn sẽ được chuyển đến trang sau.
4. Khi bạn đã tải thành công và mở ứng dụng lần đầu, bạn sẽ thấy thông báo sau.5. Vào mục Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý cấu hình và thiết bị.6. Nhấp vào Ứng dụng doanh nghiệp > SUNGATE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED, sau đó nhấp "Tin cậy SUNGATE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED".
7. Khi thông tin sau xuất hiện, nhấp "Tin cậy".8. Bạn có thể mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản M88.
9. Nếu là người mới sử dụng IDN, quý khách sẽ được hỏi về Biệt danh, nhập thông tin biệt danh chưa được sử dụng bởi người khác, và nhấp "GỬI". Nếu không phải người chơi mới, bước này sẽ được bỏ qua.10. Khi thông tin sau xuất hiện, nhập dãy 6 số để tạo mã PIN, nếu bạn đã tạo trước đó thì nhập lại mã PIN và nhấp "Xác nhận" để đăng nhập.
11. Nếu bạn là người chơi mới, sau khi nhập mã PIN, hộp thông tin sẽ xuất hiện, "Thay đổi mã pin thành công", nhấp "OK", và nhấp "Xác nhận" lần nữa. Xin vui lòng ghi nhớ mã PIN cho những lần đăng nhập sau.12. Và bắt đầu trò chơi yêu thích của bạn thôi nào !


Vẫn còn gặp khó khăn? Vui lòng liên hệ chat hỗ trợ trực tuyến.